Nowości 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)


Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników


Roman Ciepliński Życie zastępcze

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Zbigniew Kosiorowski Zapodziani

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito


Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie


Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Michał Trusewicz Przednówki

 

Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

"Rozmyty wzór na życie", www.elewatorkultury.org, 11.12.2014

Recenzje » Recenzje 2014 » "Rozmyty wzór na życie", www.elewatorkultury.org, 11.12.2014

copyright © www.elewatorkultury.org 2014

Po niemrawym przeczytaniu początkowych wierszy Małgorzaty Południak wydaje się, że podmiot mówiący marzy o złotym piasku plaży, której brzegi kojąco rozmywają delikatne fale błękitnego morza, a także o wylegiwaniu się na niej i wcieraniu w ciało promieni słońca. Jest to zapowiedź przygód, uśmiechów i wielu urozmaiceń, beztroski oraz schwytanego szczęścia, jednak sielski krajobraz szybko zostaje nasączony cieniem: niebo czarnieje, woda mętnieje, piasek zastępują kamienie. Dopiero teraz rozpoczyna się oryginalna opowieść poetki o życiu jako nieustannym zmaganiu się z ordynarną rzeczywistością, zapełnioną odczuciami samotności i tęsknoty. Antonimią jej jest baśń, ponieważ wydobywa z człowieka bezpodstawną nadzieję, pozwalając wierzyć w to, co nieosiągalne, więc też jest bezwzględna oraz wulgarna (W jedną stronę).

Podmiot opuszcza plażę – będącą w tomiku Liczby nieparzyste symbolem krainy wiecznej szczęśliwości – gdyż nagle uświadamia sobie, że znajduje się na niej sam, a do całkowitego funkcjonowania i doświadczenia pomyślności potrzebuje drugiej osoby. Nasącza swój komunikat heterogenicznymi emocjami, lecz nie zaistnieje, mimo że będzie wypowiedziany, bo musi mieć zarazem nadawcę, jak i odbiorcę. Tym drugim jest pustka, zapewne od dawna zapełniana rozpaczliwymi prośbami o natychmiastową odpowiedź, również o przyrzeczenia spotkania, dotyku, czy choćby kilku wzniosłych słów wymówionych szeptem. Zamiast tego, podarowana zostaje cisza, prędko zakłócona z powodu gniewu, płaczu i izolacji (Wejść i wyjść). Czytelnik momentalnie otrzymuje niemalże cały wizerunek podmiotu: jest on liczbą nieparzystą, pragnącą dopełnienia, bez którego jego egzystencję należy uznać za ułomną. Jednakże, co ważniejsze, osobą mówiącą w utworach Południak jest kobieta – samotna, poszukująca akceptacji, miłości oraz poczucia bezpieczeństwa. Tylko obecność drugiej osoby, mężczyzny, spowoduje, że jej życiu zostanie nadany sens. Kolejną implikacją jest możliwość zaistnienia w społeczeństwie, a także określenie się wobec innego, więc odkrycie własnej tożsamości. Brak odniesienia należy uważać za czynnik ograniczający człowieka.

W tomiku Południak istnieje kilka fraz i pojedynczych słów, które powtarzają się, a jednym z nich jest „lepsze światło”. Dotyczy ono mężczyzny, lecz jego obraz nie jest jednoznaczny. To od niego zależy, kiedy odezwie się do podmiotu i czy w ogóle to uczyni, kobieta natomiast jest zmuszona do czekania i wiary w spełnienie marzeń (Akceptacja). Dotyczą one nowego mieszkania, przeprowadzki – oznaczającej rozpoczęcie nowego etapu w życiu i zanegowania dotychczasowej stagnacji (Liczby nieparzyste) – a także chęci posiadania dziecka, mimo iż nadal występować będą monotonia i sekwencje powtórzeń (Z dnia na dzień), czego podmiot zdaje się nie dostrzegać. Prawdopodobnie uważa to za nieskończoną przygodę, lecz nie bierze pod uwagę swego zmiennego charakteru i często pojawiającego się znużenia, a także chęci ciągłej aktualizacji otoczenia i przeżyć. Niezdolność do utemperowania się i stabilizacji jest również cechą mężczyzny, intelektualisty, wciąż wyjeżdżającego, zachwyconego teorią oraz zapracowanego (Z pamięci). Nie bez powodu w tomiku Małgorzaty Południak pojawia się motyw seksu – błyskawicznego, machinalnego i przypadkowego, który przynosi tymczasowe nasycenie i ukojenie, będąc niezbyt udaną imitacją i trawestacją miłości. Zamiast wybuchu uczuć i nieprzemijalnej radości, podmiot wypełnia pustkę ordynarną kopulacją, poniżeniem i wstydem (Wyzwolenie z seksu). W wierszu O cierpliwości twierdzi, że ludzie są wynikiem dodawania, lecz nie podaje substratów podlegających łączeniu. Czytelnik śmiało stwierdzić może, że są nimi narządy płciowe. Człowiek jawić się będzie jemu jako zwierzę zaplątane w potrzasku emocji i opętania (Co siedem dni).

Podmiot-ona, wraz z poszukiwaniem indywidualnego szczęścia, pragnie odnaleźć i ustalić wzór na życie. Jedną z propozycji jest wyżej podana suma ludzkich napięć, lecz nie można zapominać o dotychczasowych doświadczeniach oraz zawiłych relacjach, symbolizowanych w tomiku przez sznurowane buty. Istotnym czynnikiem jest przeszłość. W utworze Wyplątuję pamięć chłopca kobieta nie może pozbyć się rzeczy przywołujących wspomnienia. Odnoszą się one do wspaniałych czasów, które bezpowrotnie przeminęły. Morze reminiscencji można porównać do śmietnika (Kuriozum). Grzebanie w nich powoduje upokorzenie, przynosząc jedynie cierpienie. Przeszłość uniemożliwia także nawiązanie dobrych oraz trwałych relacji (Rozejście), czego skutkami są wspomniane wcześniej doraźność, rutyna i przypadkowość.

Czytelnik, gdy przeczyta tomik Południak, zmuszony zostanie do refleksji nad własnym istnieniem i ustalenia własnego wzorca życia. Jest to konieczne, by powrócić na samodzielnie wykreowaną wyśnioną krainę szczęśliwości i translokować ją do przestrzeni rzeczywistej. Podmiot Liczb nieparzystych, po odbyciu podróży w głąb siebie, pojawi się znów na plaży, lecz niewiadomą pozostaje, czy odnajdzie tam drugą osobę. Odpowiedzi udzielić musi każdy pojedynczy czytelnik, jak również pomóc osobie mówiącej w realizacji jej marzeń.
Mateusz Hachlica


Małgorzata Południak Liczby nieparzyste (http://www.wforma.eu/liczby-nieparzyste.html)

  • Dodaj link do:
  • facebook.com