Nowości 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)


Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Jarosław Błahy Zaklęty w szerszenim gnieździe

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz


Roman Chojnacki Pasterz słoneczników


Roman Ciepliński Życie zastępcze

Wojciech Czaplewski Książeczka wyjścia

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Małgorzata Gwiazda-Elmerych Zapojutrze

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Jarosław Jakubowski Ciemna Dolina

Lech M. Jakób Ćwiczenia z nieobecności

Zbigniew Kosiorowski Zapodziani

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito


Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Ryszard Lenc W cieniu Golgoty

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)


Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie


Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Grzegorz Strumyk Wyjście

Michał Trusewicz Przednówki

 

Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

"Poza-językowe olśnienia", www.papierowemysli.pl, 02.03.2015

Recenzje » Recenzje 2015 » "Poza-językowe olśnienia", www.papierowemysli.pl, 02.03.2015

copyright © www.papierowemysli.pl 2015

Zachwyt nad światem, afirmacja rzeczywistości jest nierzadko wynikiem olśnienia drugim człowiekiem. To w kimś innym dostrzega się piękno i różnorodność świata. Złożoność i niejasność wrażeń oraz doświadczeń wyraża się w języku. Ale i on potrafi zawodzić, wprowadzać zgrzyty, fałszywe tony i dźwięki, którym bliżej do kakofonii niż do muzyki świata. Bo rzeczywistość jest odurzająca, nieskończona, niemożliwa do pojęcia. I dlatego stanowi nieustanne wyzwanie.

W tomie poetyckim „Niższe studia” Macieja Cisło dominuje miłość do żony, poetki Anny Janko, i epifaniczność doświadczania razem z nią (czaso)przestrzeni (poza)językowej. Kolejne wiersze stworzone są ze współodczuwania, dzielenia (się siebie), ale równocześnie zachowywania swojej jednostkowości, także tej lingwistycznej. Chociaż autor proponuje podróż przez różne językowe światy – sięga nie tylko po koncepcje tradycyjne, nieco renesansowe, innym razem barokowe, enumeracyjne, skonstruowane z powtórzeń i wyliczeń, bazujące na rymie i rytmie, numeryczne, katarynkowe, ludyczne czy wreszcie oszczędne w formie, fragmenty poetyckie, ścinki i urywki zapisane pospiesznie na skrawku papieru, niby-prozy poetyckie albo wiersz zbudowany z cytatów współczesności (modnych haseł, które z powodu eksploatacji stały się sloganami, pustymi semantycznie wypowiedzeniami) czy aforyzmy à rebours. Motta przy niektórych utworach są przez poetę przetwarzane, stanowią bowiem punkt wyjścia (i dojścia) do rozważań nad (poza)językową przestrzenią. Bogactwo możliwości wiersza staje się poniekąd egzemplifikacją złożoności rzeczywistości, której nie sposób wyrazić w jednej konwencji.

Kolejne utwory „Niższych studiów” rozszerzają kręgi tematyczne – sięgają bowiem ku rozważaniom nad kondycją duchową człowieka nienasyconego, uwikłanego we współczesny świat ludzi-automatów, świat szalony, szybki, eklektyczny, wszechobecny, przywodzący na myśl grę komputerową, przekaz skrótowy, emotikonowy. Innymi słowy, w hiperrzeczywistości. Zgubionego między słowami i językami różnych poziomów (nie)rzeczywistości. Wola, wolność, prawo do siebie, przynależność, konfrontacja „ja”-Inny prowadzą do dychotomii: zachwytu nad cudem istnienia i wrażenia nierealności, iluzoryczności życia, poczucia bycia marionetką w teatrze (języka?). Równowagę (i swego rodzaju antydot) powinna przynieść tradycja dalekowschodnia – przywołuje toteż poeta z jednej strony Konfucjusza, ale z drugiej podąża za przekształconymi formami filozoficznymi Dalekiego Wschodu, głównie na wzór taoizmu, zespalając je z czymś w rodzaju epikureizmu.

Poezja Macieja Cisło zda się oczywista, skonstruowana z nazbyt czytelnych, mało wyszukanych metafor. Może to być wynik poetyckiej świadomości i poetyckiej drogi (prze)twórcy elementów rzeczywistości, ale równie dobrze próba gry z konwencją. Stąd też „niższe studia”, czyli niejako nauka świata od postaw, poprzez różne formy i treści, odrębne (a jednak komplementarne) języki rzeczywistości, od zachwytu po rozczarowanie.
Irmina Kosmala


Maciej Cisło Niższe studiahttp://www.wforma.eu/nizsze-studia.html

  • Dodaj link do:
  • facebook.com