Nowości 2020

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

"Popiół", www.szczecinczyta.pl, 16.07.2012

Recenzje » Recenzje 2012 » "Popiół", www.szczecinczyta.pl, 16.07.2012

copyright © www.szczecinczyta.pl 2012

Nowy tomik poetycki Niewrzędy to swoista rozmowa poety z adresatem wierszy. Pisarz zaprasza nas do rozmowy przy swoim stoliku, miejscu twórczej pracy, wokół którego krążą wszystkie myśli poety. Są one rozsypane jak tytułowy popiół, a sensy które powstają z ich zebrania, układają się na oczach czytelnika.

Krzysztof Niewrzęda urodził się w Szczecinie i choć obecnie mieszka w Berlinie, miasto urodzenia pozostaje dla niego bardzo ważne. Pisarz miał kilka lat przerwy od wydawania poezji (ostatni tomik popołudnie został wydany w 2005 roku). W tym spod jego pióra wychodzi m.in. powieść poetycka Second life (2010), która została bardzo dobrze przyjęta przez krytykę (nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS).

W popiele Niewrzęda nie zajmuje się tym co nie dawało mu spokoju wcześniej, czyli szukaniem tożsamości Polaka na terenie Niemiec. Głównym tematem staje się proces twórczy artysty oraz znaczenie, ewolucja, status tekstu po jego skomponowaniu. Niewrzęda jednak nic nam nie wyjaśnia. Słowa są w nieustannym ruchu, dekonstruują struktury, a rolą autora jest próba ich poskromienia.

Tytuł tomiku możemy odnieść więc właśnie do rozproszenia słów. Jednak status ontologiczny popiołu jest bardzo różnorodny. Jak pisze Piotr Michałowski w posłowiu (przypomnijmy, że Piotr Michałowski jest redaktorem serii TABLICE w wydawnictwie FORMA): Popiół nie ma być wcale metonimią pożaru, zapowiedzią śmierci lub marności tego świata... (s. 54). Autorowi chodzi o zebranie, zgłębienie i poznanie tego co kryje się pod tym, co przykrywa popiół, który jest przecież efektem spalania.

Tomik Niewrzędy jest wspaniałym dziełem do kolejnej próby zrozumienia tego co nas otacza, albo raczej uzmysłowieniem, że te nasze próby są skazane na porażkę (choć oczywiście potrzebne!). Polecam książkę, jak i refleksje nad obserwacjami i przemyśleniami poety.
Krzysztof Lichtblau


Krzysztof Niewrzęda Popiółhttp://www.wforma.eu/216,popiol.html

  • Dodaj link do:
  • facebook.com