Nowości 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)


Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników


Roman Ciepliński Życie zastępcze

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito


Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie


Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Michał Trusewicz Przednówki

 

Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

"Niereprezentatywna nietrendowatość", www.papierowemysli.pl, 03.03.2012

Recenzje » Recenzje 2012 » "Niereprezentatywna nietrendowatość", www.papierowemysli.pl, 03.03.2012

copyright © www.papierowemysli.pl 2012

2011. Antologia współczesnych polskich opowiadań trafiła wreszcie pod nasze strzechy i keramzytowe dachówki. Narzucająca się refleksja? Nie mamy wbrew pozorom, i trochę wbrew tytułowi, do czynienia z przeglądem obecnych zagadnień, ani z odpowiedziami na gnębiące nas, współczesnych, pytania. Z jednej strony bowiem, ten zbiór nie jest do końca swoisty dla polskiego pisarstwa (co pisze mu się na plus). Z drugiej zaś, ta książka wytycza raczej kierunki przyszłych fascynacji, a w każdym razie czyni to w sposób bardziej lub mniej zawoalowany.

Jak jest z tą reprezentatywnością? Czytelnicy znajdą tu przede wszystkim opowiadania, do których mottem są założenia serii „Kwadrat” – a zatem głoszące, że literatura powinna być jednocześnie czytelna i zmuszająca do wysiłku, musi sięgać głębiej i dalej. Wydawani przez Wydawnictwo Forma twórcy mają jedną, dość charakterystyczną cechę – z punktu widzenia rynku, czy reklamy, zdają się być niszowi, a nawet noszą tę swoją niszowość na pisarskich sztandarach. (...) Nie znajdziemy tu pisarskich wyrobników tworzących na akord, a jednocześnie będących trendy. Trendowatości mówimy nie!

O braku specyfiki świadczyć też może geograficzne skrzywienie w doborze reprezentantów krótkiej formy prozatorskiej. Centrum i punktem odniesienia nie jest tu Warszawa, ani Kraków, lecz Szczecin. To przekłada się nieco na tematykę wybranych utworów. Dużo w antologii tekstów rozliczeniowych – chodzi mi zwłaszcza o rozliczenia z dawnymi mieszkańcami Ziem Zachodnich, czyli Niemcami. To nie jest oczywiście zarzut.

Można bowiem zaryzykować twierdzenie, że właśnie wspomniane wyżej zastrzeżenia czynią 2011. Antologię współczesnych polskich opowiadań tak bardzo fascynującą lekturą. Szczególnie dla mieszkańców innych części kraju, ale oczywiście, nie tylko dla nich. Zbiór tworzy bowiem spójną opowieść o przemijaniu, dezintegracji oraz zmianie obyczajów i sposobów komunikowania, o roli czasu, jego załamaniach, tworzących szczeliny, przez które przenikają z przeszłości historie oddziałujące na teraźniejszość i determinujące przyszłość.

Właśnie przyszłość – to ona jest główną bohaterką opowiadań zebranych w antologii Formy – zarówno w gronie pisarzy dopiero rozpoczynających swą drogę na literacki Parnas, jak i u tych starszych o jedną, lub dwie generacje. Można z dużą dozą pewności stwierdzić, że większość tematów dotykanych w tym różnorodnym przecież obrazie, pojawi się jako barwy dominujące w następnej edycji antologii, którą wypada wypatrywać. Bo chociaż mało reprezentatywna i „nietrendowata” – to przecież intrygująca, a na dodatek wyjątkowa. Bo ile antologii nietematycznych Państwo ostatnio czytali?
Jan Porajski


2011. Antologia współczesnych polskich opowiadańhttp://wforma.eu/206,2011.-antologia-wspolczesnych-polskich-opowiadan.html

  • Dodaj link do:
  • facebook.com